Šeimai

2020 Rugsėjo 29 - Spalio 26 d.
Akcija vyksta: Maxima

Produktai, kuriais gali pasitikėti

Pirk bet kurį produktą su maximos Ačiū kortele ir laimėk - išmaniuosius laikrodžius visai šeimai!

Produktai, kuriais gali pasitikėti
Taisyklės

Akcijos „Pirk produktus, kuriais gali pasitikėti“ su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk“ rengimo sąlygos:

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste „Organizatorius“.

1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius ir Akcijos organizatorius UAB „TOTEM promo“, toliau tekste – „Akcijos organizatorius“.

2. AKCIJOS VIETA

2.1. Akcijos vykdymo vietos yra Lietuvos teritorijoje esančios „Maxima“ prekybos tinklo XX, XXX ir XXXX parduotuvės, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

3. AKCIJOS TRUKMĖ

3.1. Akcija vyksta nuo 2020 m. Rugsėjo 29 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2020 m. Spalio 26 d.  (paskutinė Akcijos diena).

3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

4. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

4.2. Akcijoje negali dalyvauti UAB „MAXIMA“ LT, UAB „Totem promo“ ir UAB „Sanitex“ darbuotojai.

4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.

4.4. Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant bet kurį „Herbal Essences“, „Aussie“ „Head&Shoulders”, “Gillette”, „Venus“, „Old Spice“, „Pantene“, „Always“, „Discreet“, „Blend-a-med“, „Pampers“, „Ariel“, „Lenor“, „Fairy“, „Ambi pur“ „Naturella“, „Tampax“, „Secret“ ar „Oral-B“ produktą, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.

4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

4.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 150 Eur, turės Akcijos organizatoriui elektroniniu paštu: loterija@totem.lt pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 150 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Užsakovas.

4.7. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 150 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

5. PRIZŲ FONDAS

5.1. Vieną laimėjimą sudaro keturių išmaniųjų laikorodžių rinkinys visai šeimai:        

       1) Vivoactive 4, GPS, Wi-Fi, Black/Slate,

       2) Vivoactive 4S, GPS, Wi-Fi, White/Rose Gold,

       3) Vivofit jr2, WW, Adjustable,

       4) Vivofit jr2, WW, Adjustable.  

5.2. Viso prizų fonde 3 vnt. prizų.

6. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1. 2020 m. Spalio 27 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte.

6.2. Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 3 laimėtojai, kuriems bus įteiktas Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodytas prizas.

6.3. Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai  nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1. Akcijos laimėtojas „Ačiū“ kortelės numeris bus paskelbti interneto svetainėse www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriu interneto svetainėje www.maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.

7.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Užsakovu) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu loterija@totem.lt (informacinis tel.: +37068386960). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Užsakovu) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Užsakovui.

8.2. Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, iki 2020 m. Lapkričio 10 d. gali atvykti UAB „TOTEM promo“, adresu  Subačiaus g. 23/2, Vilnius, darbo dienomis nuo 10 iki 17 valandos.

8.3. Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Užsakovo sąskaita.

8.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2020 m. Lapkričio 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti pateikti Akcijos organizatoriui raštu, adresu Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +37068386960, el. paštas loterija@totempromo.lt.

9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

10. DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

10.2. Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

10.3. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Užsakovui nėra  teikiami.

10.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.

10.5. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

11. PAPILDOMA INFORMACIJA

11.1. Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu +37068386960 ar el. paštu loterija@totem.lt

1. Priedas

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas  

8001090098269Šamp.H&S Classic Clean, 90 ml
8001090496546Šamp.H&S Tea Tree, 400ml
5011321336032Šamp.H&S Citrus,400ml
5011321336049Šamp.H&S Classic Cl.,400ml
5011321336117Šamp.H&S Ocean 400ml
5011321336063Šamp.H&S Moisturizing,400ml
4084500610699Šamp.H&S Repair & care, 400ml
4084500821132Šamp.H&S  Apple 2in1,360ml
4084500105560Šamp.H&S Citrus, 250 ml
4084500105539Šamp.H&S Classic,250ml
4084500015012Šamp.H&S Classic Cl.2in1,225ml
4015600734138Šamp.H&S Classic Cean 2in1,360
4084500968158Šamp.H&S Menthol 2in1,225 ml
4084500970403Šamp.H&S Menthol 2in1,360ml
4084500105614Šamp.H&S Menthol, 250 ml
5410076659456Šamp.H&S Apple Fresh,400ml
4084500819689Šamp.H&S Nourish ,400ml
8001090690234Šamp.H&S Old Spice, 270 ml
8001090690395Šamp.H&S Total Care, 270ml
8001841208978Šamp.H&S Supreme REPAIR,270ml
8001841208893 Kond.H&S Supreme REPAIR,220ml
8001841208930Šamp.H&S Supreme MOISTURE,270
8001841208855 Kond.H&S Supreme MOIST,220ml
8001841136240 Kond.H&S Nourishing,220ml
8001841136288 Kond.H&S Repair&Care,220ml
8001841136202 Kond.H&S Classic, 220ml
8001841136165 Kond.H&S Apple, 220ml
5011321336094Šamp.H&S Menthol,400ml
8001841406688Šamp.H&S Deep Hydration,400ml
8001841407098Kond.H&S Deep Hydration,220ml
8001841406640Šamp.H&S Deep Hydration,250ml
8001841718040H&S dušo gelis ENERGIZING, 270
8001841717838H&S dušo gelis REFRESHING, 270
8001841717920H&S dušo gelisSPORT, 270ml
8001841717739H&S dušo gelis DEEP CLEANSING,
8001841717982H&S dušo gelis SENSITIVE, 270m
8001841447995Šamp.H&S mic cleanser, 250ml
8001841412054Kond. H&S Vol&Purify, 220ml
8001841411989Šamp.H&S vol&Purify, 270ml
8001090373748Balz.PANT. 3 min. Intensive, 2
8001090373533Balz.PANT. 3 min. Aqua Light,
8001090373595Balz.PANT. 3 min. Lively Col,
8001090377487Kaukė PANT. Repair & Protect,
8001090377531Kaukė PANT. Color, 300ml
5410076561834Šamp.PANT.R&P, 400ml
8001841740362Balz.PANT.R&P, 200ml
5410076561223Šamp.PANT.Aqua Light,400ml
8001841740454Balz.PANT.AQUA LIGHT, 200ml
8001090392114Šamp.PANT.Mic. Wat. 400 ml
8001841740423Balz.PANT.Micellar Water, 200m
5410076562794Šamp.PANT.Color, 400ml
8001090582607Šamp.PANT. R&P 3in1,360ml
8001090673688Šamp.PANT.Lively 3in1,360ml
8001090856005Balz.PANT. 3MM SUPERFOOD,200ml
8001090861641Šamp.PANT.SUPERFOOD,400ml
8001841740393Balz.PANT.SUPERFOOD, 200ml
8001841689760Šamp.PANTENE GROW STRONG,300ml
8001841689333Balz.PANT.GROW STRONG,200ml
8001841660479Kaukė PANT. GROW STRONG, 160ml
8001841214627Šamp.PANT.BIOLOGY C&R, 250ml
8001841216751Kond.PANT.BIOLOGY C&R, 160ml
8001841228396Kaukė.PANT.BIOLOGY C&R, 160ml
8001841214689Šamp.PANT.BIOLOGY D&I, 250ml
8001841216812Kond.PANT.BIOLOGY D&I, 160ml
8001841228600Kaukė.PANT.BIOLOGY D&I, 160ml
8001841214504Šamp.PANT.BIOLOGY F&V, 250ml
8001841216638Kond.PANT.BIOLOGY F&V, 160ml
8001841228815Kaukė.PANT.BIOLOGY F&V, 160ml
8001841214566Šamp.PANT.BIOLOGY G&G, 250ml
8001841216690Kond.PANT.BIOLOGY G&G, 160ml
8001841229027Kaukė.PANT.BIOLOGY G&G, 160ml
8001090518606Aliejus AUSSIE Reconstr. 100ml
5410076390830Šamp. Aussie Hydrate ,300ml
4084500103931Šamp. saus.AUSSIE Volum.180ml
4084500654860Šamp. AUSSIE RepairMirac,300
4084500618008Kaukė Aussie Hydrate, 250 ml
8001841426600Kond.  Aussie Hydrate,200ml
8001841426723Kond.  AUSSIE REPAIR,200ml
8001841426563Kond.AUSSIE NOURISH,200 ml
8001841428086Šamp. AUSSIE NOURISH, 300ml
8001841426402Aliejus AUSSIE NOURISH. 100ml
8001841425924Kaukė AUSSIE 3MM NOURISH 250                      
8001090719034Šamp. AUSSIE Mirac.Moist, 90ml
8001090719065Kond. AUSSIE Mirac.Moist, 90ml
8001841039343Kond. Mist Aussie Shine, 95 ml
8001841039190Kond. Mist Aussie Protect,95ml
8001841039282Kond. Mist Aussie Smooth, 95 m
8001841041254Serumas AUSSIE Shine On, 75ml
8001841041285Serumas AUSSIE Work That,75ml
8001090876836Kond.HE Coconut Milk, 360ml
8001090876874Kond.HE Passion Flower, 360ml
8001090877154Šamp.HE Argan Oil, 400ml
8001090876911Kond.HE Argan Oil, 360ml
8001841275246Kaukė HE Argan Oil, 250ml
8001090876959Kond.HE Golden Moringa, 360ml
8001090877239Šamp.HE Grapef&Mint, 400ml
8001090876997Kond.HE Grapef&Mint, 360ml
8001090877031
Šamp.HE Straw&Mint, 400ml
8001090876799Kond.HE Straw&Mint, 360ml
8001090877079Šamp.HE Coconut Milk, 400ml
8001090877116Šamp.HE Passion Flower, 400ml
8001090877192Šamp.HE Golden Moringa, 400ml
8001841275406Kaukė HE Coconut Milk, 250ml
4015400260837Hig.pak.ALWAYS Night, 8 vnt.
4015400259459Hig.pak.ALWAYS Maxi, 9 vnt.
4015400763222Hig.pak.ALWAYS Standart,10vnt.
8001090594037Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20
8001090361998Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v
4015400259275Hig.pak.ALWAYS Normal, 10 vnt.
4015400552109Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night,7v
4015400213857Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive10
4015400552154Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v
4015400214120Hig.pak.ALWAYS Sensitiv.US,8vn
4015400214038Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn
4015400213932Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20
4015400343073Hig.pak.ALWAYS Sensitive, 40v
4015400012306Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.
4015400403845Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.
5997253515991Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.
4015400403807Hig.pak.ALWAYS U Standard, 12v
4015400612469Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12
4015400032328Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.
4015400006756Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.
4015400006770Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.
4015400612759Hig.pak.ALWAYS U Stand.24 vnt
4015400489764Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt
4015400095132Hig.pak.ALWAYS USP, 32 vnt.
4015400095163Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.
8001090444875Hig.pak.ALWAYS Platin.Nomal,8v
8001090444950Hig.pak.ALWAYS PlatinSP, 7vnt
8001090445032Hig.pak.ALWAYS PlatinNight, 6v
8001090445070Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12
8001090444998Hig.pak.ALWAYS Platin.Super,14
8001090444912Hig.pak.ALWAYS Platin.Norm,16v
8001841449906Hig.pak.ALWAYSPlatinSecureN 10
4015400564652Hig.įkl.ALWAYS Normal, 30 vnt.
4015400743545Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo,30v
8001090718464Hig.įkl.ALWAYS Large, 26 vnt
4015400563747Hig.įkl.ALWAYS Normal, 60 vnt.
4015400565574Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo, 58v
4015400564072Hig.įkl.ALWAYS Long PLUS,22v
4015400567585Hig.įkl.ALWAYS NormalSoft&Cott
4015400564324Hig.įkl.ALWAYS Large, 52 vnt
4015400564423Hig.įkl.ALWAYS Large Deo, 46vn
4015400562870Hig.įkl.ALWAYS Normal Multifor
4015400563846Hig.įkl.ALWAYS Long PLUS,44v
4015400746812Hig.įkl.ALWAYS Normal, 80 vnt.
4015400564454Hig.įkl.ALWAYS Large, 68 vnt
4015400259480Hig.pak.ALWAYS Sens. Class,9v
8001090992512Hig.pak.ALWAYS Sens. Class.20v
8001090992550Hig.pak.ALWAYS Sens. Class.18v
8001841009612Hig.įkl.ALWAYS Discreet Long,
8001841009582Hig.įkl.ALWAYS Discreet Normal
8001841230597Hig.įkl.ALWAYS FlexiStyle,28v
8001841230658Hig.įkl.ALWAYS FlexiStyle,58v
4015400437543Hig.pak.NATURELLA Night, 7vnt
4015400435846Hig.pak.NATURELLA U.Night,7v
4015400125099Hig.pak.NATURELLA US, 8 vnt.
4015400317999Hig.pak.NATURELLA Super+,8vnt.
4015400317876Hig.pak.NATURELLA Normal+,10v.
4015400125037
Hig.pak.NATURELLA UN, 10 vnt.
4015400581369Hig.pak.NATURELLA UN Calen.10
4015400579830Hig.pak.NATURELLA UN Gr.Tea10v
4015400437932Hig.pak.NATURELLA Night, 14vnt
8001090585394Hig.pak.NATURELLA U.Night,14v.
8001090586032Hig.pak.NATURELLA U.Super,16v.
4015400318026Hig.pak.NATURELLA Super+,16vnt
8001090850638Hig.pak.NATURELLA Normal+,18v
8001090585592Hig.pak.NATURELLA U.Normal,20v
8001090586315Hig.pak.NATURELLA UNC, 20 vnt
4015400197546Hig.pak.NATURELLA Ultra,40vnt
4015400516101Hig.įkl.NATURELLA Plus,16vnt
4015400240310Hig. įkl. NATURELLA, 20 vnt.
4015400198277Hig.įkl.NATURELLA Light,20vnt.
4015400481898Hig.įkl.NATURELLA Green Tea,20
4015400481836Hig.įkl.NATURELLA Calendula,20
8001841280561Hig.įkl.NATURELLA TO GO,20vnt.
4015400516132Hig.įkl.NATURELLA Plus,50vnt
8001090604040Hig.įkl.NATURELLA, 52vnt
8001090603968Hig.įkl.NATURELLA Light, 52vnt
8001090603883Hig.įkl.NATURELLA Green Tea 52
8001090603845Hig.įkl.NATURELLA Calendula 52
8001090603760Hig.įkl.NATURELLA Light,100vnt
8001090603807Hig.įkl.NATURELLA[Liners Regular;100vnt.
8001841658421Hig.pak.NATURELLA COTTON, 22 v
8001841658384Hig.pak.NATURELLA COTTON, 12 v
8001841657868Hig.pak.NATURELLA COTTON, 10 v
8001841658117Hig.pak.NATURELLA COTTON, 9 vn
8001090162199Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.100
8001090162236Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.60v
4015400341505Hig.įkl.DISCREET Summer Fr.20v
4015400107835Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,20vn
4015400165804Hig.įkl.DISCREET Normal,20v.
4015400542476Hig.įkl.DISCREET Irresist.,20v
4015400515685Hig.įkl.DISCREET Nor.Plus,50vn
8001090170354Hig.įkl.DISCREET Wat.Lily,60vn
8001090161918Hig.įkl.DISCREET Air,100vnt
8001090162274Hig.įkl.DISCREET Water, 100vnt
8001090161956Hig.įkl.DISCREET Air, 60vnt
8001090162076Hig.įkl.DISCREET Normal,60vn
8001090162038Hig.įkl.DISCREET Normal,100vnt
8001090162113Hig.įkl.DISCREET Spring Breeze
8001090161994Hig.įkl.DISCREET Irresist. 60v
8001841300276Tamp.TAMPAX Compak Regular,8v
8001841300511Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Reg.16v
8001841300573Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup.16v
8001841300603Tamp.TAMPAX Comp.Pearl.Sup+,16
4015400219538Tamp.TAMPAX Compak Regular 16
4015400219743Tamp.TAMPAX Compak Super, 16
4015400669418Tamp.TAMPAX PearlSuperPlus,18v
4015400533016Tamp.TAMPAX Pearl Super,18vnt
8001841300399Tamp.TAMPAX Compak SP.16 vnt
8001090993465Tamp.TAMPAX Cotton Regular, 16
8001090993502Tamp.TAMPAX Cotton Super,16vnt
8001841023120Saus.PAMPERS PURE CP S1, 35vnt
8001090834782Saus.PAMPERS PURE CP S2, 39vnt
8001090834843Saus.PAMPERS PURE CP S3, 31vnt
8001090834904Saus.PAMPERS PURE CP S4, 28vnt
8001090834966Saus.PAMPERS PURE CP S5, 24vnt
4015400536857Saus.PAMPERS Premium SP S0, 30
8001841104614Saus.PAMPERS Premium SP S1, 26
8001841104652Saus.PAMPERS Premium SP S2, 23
8001841104836Saus.PAMPERS Premium VP S1, 78
8001841104874Saus.PAMPERS Premium VP S2, 68
4015400274780Saus.PAMPERS Premium VP S3, 60
4015400278818Saus.PAMPERS Premium VP S4, 52
4015400278870Saus.PAMPERS Premium VP S5, 44
8001841105130Saus.PAMPERS Premium VP S6, 38
4015400687894Saus.PAMPERS Prem Pants S3 28v
4015400681212Saus.PAMPERS Prem Pants S4 22v
4015400681243Saus.PAMPERS Prem Pants S5 20v
8001090190543Saus.PAMPERS Prem Pants S6 18v
8001090759795Saus.PAMPERS Prem Pants S3 48v
8001090759832Saus.PAMPERS Prem Pants S4 38v
8001090759870Saus.PAMPERS Prem Pants S5 34v
8001090759917Saus.PAMPERS Prem Pants S6 31v
8001090698346Saus.PAMPERS Pants Splash,3d12
8001090698384Saus.PAMPERS Pants Splash,4d11
8001090728951Saus.PAMPERS Pants Splash,5d10
4015400703983Saus.PAMPERS Pants CP 3dyd,26v
4015400672647Saus.PAMPERS Pants CP 4d,24v
4015400672685Saus.PAMPERS Pants CP 5d,22v
4015400673378Saus.PAMPERS Pants CP 6d,19v
8001090994134Saus.PAMPERS PANTS JP- S3, 54v
8001090994370Saus.PAMPERS PANTS JP- S4, 46v
8001090994691Saus.PAMPERS PANTS JP- S5, 42v
8001090994936Saus.PAMPERS PANTS JP- S6, 38v
4015400682882Saus.PAMPERS Pants JP 3d,60v
4015400672869Saus.PAMPERS Pants JP 4d,52v
8001841133164Saus.PAMPERS Pants JP S4+50vnt
4015400672906Saus.PAMPERS Pants JP 5d,48vnt
4015400674023Saus.PAMPERS Pants JP,6d,44vnt
8001841133737Saus.PAMPERS Pants JP,7d,40vnt
8001090694577Saus.PAMPERS Pants GP,3d.72vnt
8001090694638Saus.PAMPERS Pants GP,4d.62vnt
8001090994615Saus.PAMPERS Pants GP S5, 56vn                    
8001090995094Saus.PAMPERS PANTS GP S6, 50vn LV                 
8001090994295Saus.PAMPERS PANTS GPP S3, 86v
8001090994530Saus.PAMPERS PANTS GPP S4, 72v
Saus.PAMPERS PANTS GPP S5, 66v
8001090995179Saus.PAMPERS PANTS GPP S6, 60v
4015400697534Saus.PAMPERS Pants MB,4d,104v
4015400697541Saus.PAMPERS Pants  MB,5d,96v
8001090950499Saus.PAMPERS ABD VP+ S1, 43vnt
8001090910127Saus.PAMPERS ABD VP+ S2, 43vnt
8001090950574Saus.PAMPERS ABD VP+ S2, 76vnt
8001090950659Saus.PAMPERS ABD VP+ S3, 66vnt
8001090950819Saus.PAMPERS ABD VP+ S4, 58vnt
8001090950970Saus.PAMPERS ABD VP+ S4+, 53v.
8001090951137Saus.PAMPERS ABD VP+ S5, 51vnt
8001090951359Saus.PAMPERS ABD VP+ S6, 44vnt
8001090951427Saus.PAMPERS ABD VP+ S7, 40vnt
8001090950215Saus.PAMPERS ABD GP+ S3, 104 v
8001090950376Saus.PAMPERS ABD GP+ S4, 90vnt
8001090950536Saus.PAMPERS ABD GP+ S5, 78vnt
8001090950697Saus.PAMPERS ABD GP+ S6, 68vnt
4015400224211Saus.Sleep&Play VP 3dyd,58vnt
8001090669056Saus.Sleep&Play VP 4dyd ,50vnt
8001090784674Saus.Sleep&Play VP 5dyd,42vnt
8001841041360Serv.PAMPERS Fresh Clean 52vnt
8001841041391Serv.PAMPERS Sensitive 52vnt
8001841077598Serv.PAMPERS Fresh Clean 80vnt
8001841041421Serv.PAMPERS Sensitive 80vnt
8001841077864Serv.PAMPERS Fresh Clean,3x52v
8001841062556Serv.PAMPERS Sensitive 3x52vnt
8001841078052Serv.PAMPERS Fresh Clean,4x80v
8001841062754Serv.PAMPERS Sensitive,4x80vnt
8001841077949Serv.PAMPERS Fresh Clean,4x52v
8001841062624Serv.PAMPERS Sensitive,4x52vnt
8001090603326Serv.PAMPERS Aqua Pure, 48vnt
8001090603388Serv.PAMPERS Aqua Pure,3X48vnT
8001090603357Serv.PAMPERS Aqua Pure, 96vnt
8001090791863Skystas skalbiklis ARIEL Lavender, buteliuose, 20 sk./ 1,1 l
8001090790606Skystas skalbiklis ARIEL Mountain Spring, buteliuose, 20 sk./ 1,1 l
8001090790903Skystas skalbiklis ARIEL Touch of Lenor, buteliuose, 20 sk./ 1,1 l
8001090791474Skystas skalbiklis ARIEL Color, buteliuose, 20 sk./ 1,1 l
8001090791788Skystas skalbiklis ARIEL Baby, buteliuose, 20 sk./ 1,1 l
8001090791900Skystas skalbiklis ARIEL Lavender, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090790705Skystas skalbiklis ARIEL Mountain Spring, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090791313Skystas skalbiklis ARIEL Sensitive, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090790941Skystas skalbiklis ARIEL Touch of Lenor, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090791559Skystas skalbiklis ARIEL Color, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090791825Skystas skalbiklis ARIEL Baby, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001841254654Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Color & Style , 13 skalbimų, 13 vnt.
8001841183114Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Active Deo-Fresh, 13 skalbimų, 13 vnt.
8001841598307Skalbimo kapsulės Ariel TOL Unstoppables, 13vnt
8001090348869Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Color 3in1, 14 skalbimų, 14 vnt.
8001090348906Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Mountain Spring, 14 skalbimų, 14 vnt.
8001090348944Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Touch of Lenor 3in1 , 14 skalbimų, 14 vnt.
8001090348982Želinės skalbimo kapsulės ARIEL Sensitive, 14 skalbimų, 14 vnt.
8001841598550Skalbimo kapsulės Ariel Complete, 24vnt.
8001841598475Skalbimo kapsulės Ariel Ultra OXI, 24vnt
8001841661155Skalbimo kapsulės Ariel Active, 24vnt
8001841598345Skalbimo kapsulės Ariel TOL Unstoppables, 24vnt
8001841598598Skalbimo kapsulės Ariel Mountain Spring, 26vnt
8001841597881Skalbimo kapsulės Ariel Sensitive, 26vnt
8001841598086Skalbimo kapsulės Ariel TOL, 26vnt
8001841598635Skalbimo kapsulės Ariel Color, 26vnt
8001841598437Skalbimo kapsulės Ariel Complete, 31vnt
8001841598512Skalbimo kapsulės Ariel Ultra OXI, 31vnt
8001841598260Skalbimo kapsulės Ariel Active, 31vnt
8001841598048Skalbimo kapsulės Ariel TOL Unstoppables, 31vnt
8001841598000Skalbimo kapsulės Ariel Color, 33vnt
8001841597966Skalbimo kapsulės Ariel Mountain Spring, 33vnt
4084500716285Skalbimo milteliai ARIEL Mountain Spring, 4 skalb./ 300 g
4084500702899Skalbimo milteliai ARIEL Color, 4 skalb./ 300 g
8001841681788Skalbimo milteliai Ariel Color, 18sk
8001841681825Skalbimo milteliai Ariel Mountain Spring, 18sk
8001841681863Skalbimo milteliai Ariel TOL 18sk
8001841681986Skalbimo milteliai Ariel Mountain Spring, 36sk
8001841681948Skalbimo milteliai Ariel Color, 36sk
8001841682020Skalbimo milteliai Ariel TOL 36sk
8001841615493Skalbimo skystis Lenor Spring Awakening, 18sk
8001841615455Skalbimo skystis Lenor Amethyst, 18sk
8001841615578Skalbimo skystis Lenor Gold Orchid 18sk
8001090981134Skystas skalbiklis LENOR Amethyst, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090981219Skystas skalbiklis LENOR Spring Awakening, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090981172Skystas skalbiklis LENOR Gold Orchid, buteliuose, 40 sk./ 2,2 l
8001090980663Gelinės skalbimo kapsulės LENOR Amethyst, 28 skalbimų, 28 vnt.
8001090980700Gelinės skalbimo kapsulės LENOR Spring Awakening, 28 skalbimų, 28 vnt.
8001090980748Gelinės skalbimo kapsulės LENOR Gold Orchid, 28 skalbimų, 28 vnt.
8001090867070Lenor Unstoppables Fresh kvapiosios granulės, 210g
8001090867223Lenor Unstoppables Dreams kvapiosios granulės, 210g
8001841182193Kvapiosios granulės Lenor Spring Awakening, 210g
8001841182223Kvapiosios granulės Lenor Amethyst & Floral Bouquet, 210g
8001841182285Kvapiosios granulės Lenor  Gold Orchid, 210g
8001090867179Lenor Unstoppables Sport kvapiosios granulės, 210g
8001090504876Audinių minkštiklis LENOR SilkTree Blossom, 750ml
8001090504937Audinių minkštiklis LENOR Deepsea Minerals, 750ml
8001841115702Audinių minkštiklis LENOR Wild Verbena, 750ml
8001841376080Audinių minkštiklis LENOR Emerald & Ivory Flower, 750ml
8001841375762Audinių minkštiklis LENOR Gold Orchid, 750ml
8001841376042Audinių minkštiklis LENOR Diamond & Lotus Flower, 750ml
8001841375809Audinių minkštiklis LENOR Amethyst & Floral Bouquet, 750ml
8001841158037Audinių minkštiklis LENOR Secrets Blush 900ml
8001841158068Audinių minkštiklis LENOR Secrets Charm 900ml
8001841158099Audinių minkštiklis LENOR Secrets Mystery900ml
8001841158129Audinių minkštiklis LENOR Secrets Kiss 900ml
8001090206855Audinių minkštiklis LENOR Spring Awakening, 930 ml
8001090206930Audinių minkštiklis LENOR Sensitive, 930 ml
8001090504968Audinių minkštiklis LENOR Silk Tree Blossom, 1380 ml
8001090505026Audinių minkštiklis LENOR Deepsea Minerals, 1380 ml
8001841188317Audinių minkštiklis LENOR Lavender, 1380 ml
8001841375687Audinių minkštiklis LENOR Diamond & Lotus Flower, 1420 ml
8001841375885Audinių minkštiklis LENOR Gold Orchid, 1420 ml
8001841375922Audinių minkštiklis LENOR Amethyst & Floral Bouquet, 1420 ml
8001841376004Audinių minkštiklis LENOR Sparkling Bloom & Yellow Popp, 1420 ml
8001841375724Audinių minkštiklis LENOR Emerald & Ivory Flower, 1420 ml
8001841375960Audinių minkštiklis LENOR Morning Dew, 1420 ml
8001841375526Audinių minkštiklis LENOR Summer Breeze, 1800ml
8001841375403Audinių minkštiklis LENOR Fresh Meadow, 1800ml
8001841375366Audinių minkštiklis LENOR Floral Romance 1800ml
8001841375489Audinių minkštiklis LENOR Spring Awakening, 1800ml
8001841375564Audinių minkštiklis LENOR Sensitive, 1800ml
8001841303673Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Lemon, 22 vnt.
8001841303796Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Lemon, 44 vnt.
8001090015921Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Platinum Lemon, 18 vnt.
8001090033130Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Platinum Lemon, 37 vnt.
8001090150677Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Platinum Lemon, 70 vnt.
8001090985439Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Platinum Plus Lemon, 30 vnt.
8001090985460Automatinių indaplovių kapsulės FAIRY All in 1 Platinum Plus Lemon, 45 vnt.
4015400956082Indų ploviklis FAIRY Lemon, 450 ml
4015400956150Indų ploviklis FAIRY Orange, 450 ml
4015400956181Indų ploviklis FAIRY Apple, 450 ml
4015400956266Indų ploviklis FAIRY Pomegranade & Red Orange, 450 ml
4015400956303Indų ploviklis FAIRY Sensitive Camomile & Vit E, 450 ml
4015400956358Indų ploviklis FAIRY Sensitive Tea tree & Mint, 450 ml
4015400957973Indų ploviklis FAIRY Lemon, 900 ml
4015400958017Indų ploviklis FAIRY Orange & Lemongrass, 900 ml
4015400958055Indų ploviklis FAIRY Apple, 900 ml
4015400958093Indų ploviklis FAIRY Pomegranade&Red Orange, 900 ml
8001090118530Indų ploviklis FAIRY Chamomile & Vitamine E, 900 ml
4015400958130Indų ploviklis FAIRY Sensitive Tea Tree & Mint, 900 ml
8001841314471Momentinės indų plovimo putos FAIRY, 350ml
8001841167923Indų ploviklis FAIRY Extra Hygiene, 650 ml
4015400955580Indų ploviklis FAIRY Platinum Lemon&Lime, 650 ml
8001841502670Indų ploviklis FAIRY Platinum Lemon&Lime, 905 ml
8001841502816Indų ploviklis FAIRY Extra Hygiene, 905 ml
8001090921611Indų ploviklis FAIRY Pure&Clean, 650 ml
4084500278967Oro gaiviklio automobiliams pakeitiklis AMBI PUR Car Moonlight Vanilla, 7 ml
4084500278813Oro gaiviklio automobiliams pakeitiklis AMBI PUR Car Ocean & Mist, 7 ml
4084500278912Oro gaiviklio automobiliams pakeitiklis AMBI PUR Car Flowers, 7 ml
4084500278103Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Ocean & Mist, 7 ml
4084500278455Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Moonlight Vanilla, 7 ml
4084500278660Oro gaiviklio automobiliams pakeitiklis AMBI PUR Car Citrus Anti-tobacco, 7 ml
4015600900229Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Antitobacco Citrus, 2 ml
4015600899943Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Ocean Mist, 2 ml
4015600900014Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Flowers & Spring, 2 ml
4084500277861Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Citrus Anti-tobacco, 7 ml
4084500996809Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Ocean Mist 2X2 ml
4084500278387Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Flowers, 7 ml
4084500996779Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Car Flowers&Spring 2X2 ml
8001090871619Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Jaguar Lenor 2 ml
8001841116419Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Gold Orchid Jaguar, 2 ml
8001841480336Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR New Car 2ml
8001841748757Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Old Spice 2x2ml
8001841748726Oro gaiviklis automobiliams AMBI PUR Old Spice 2ml
8001841227955Elektrinio oro gaiviklio pakeitiklis AMBI PUR 3volution Spring Awakening, 20 ml
8001841125985Elektrinis oro gaiviklis AMBI PUR 3volution Spring Awakening, 20 ml
4015600570309Elektrinio oro gaiviklio pakeitiklis AMBI PUR Flowers & Spring, 20 ml
4015600570422Elektrinio oro gaiviklio pakeitiklis AMBI PUR Ocean Mist, 20 ml
4015600570361Elektrinio oro gaiviklio pakeitiklis AMBI PUR Thai Orchid, 20 ml
4015600570194Elektrinis oro gaiviklis AMBI PUR Ocean Mist, 20 ml
5410076217069Oro gaiviklis AMBI PUR Ocean Mist, 300 ml
5410076217090Oro gaiviklis AMBI PUR Blossom & Breeze, 300ml
5410076877027Oro gaiviklis AMBI PUR Moonlight Vanilla, 300ml
8001090713230Oro gaiviklis AMBI PUR Premium Thai escape, 300ml
8001090713278Oro gaiviklis AMBI PUR Premium Caribbean escape, 300ml
8001090570413Oro gaiviklis AMBI PUR  Freshelle Lenor, 300ml
8001841096926Oro gaiviklis AMBI PUR Gold Orchid, 300ml
8001841000640Oro gaiviklis AMBI PUR Premium Oriental, 300ml
8001841234892Oro gaiviklis Ambi Pur Lenor Lavender, 7,5 ml
8001841461694Oro gaiviklis Ambi Pur Cotton Flower,  7,5 ml
8001841234854Oro gaiviklis Ambi Pur Japan Tatami, 7,5 ml
4015600541699Audinių gaiviklis AMBI PUR Orchid 500ml
8001090567567Audinių gaiviklis AMBI PUR Lenor, 500ml
8001090343819Lip.kr.protez.BAD Regular, 47g
4015600620097Dantų pasta"BAM 3D White"[100ml
4015600623074Dantų pasta"BAM Complete 7 Extra Fresh"[
4015600620158Dantų pasta"BAM 3D White Arctic Fresh"[
4015600620004Dantų pasta"BAM 3D White Mint Kiss"[100
8001841182513Dantų pasta ORAL B PURIFY Professional Whitening, 75ml
8001841182636Dantų pasta ORAL B PURIFY Whitening, 75ml 
8001090629388Dantų pasta BLEND-A-MED 3DW Enamel[75ML
8001841046358D.pasta BLEND-A-MED 3D WHITE[140ml
8001841046396Dantų pasta BLEND A MED 3D White Delicate Mint, 140 ml
5010622005029Dantų siūlas(50 m)"Oral-B"[vašk. mėtų
5410076635153Dantų siūlas"ORAL-B Pro-Expert Clinic"[
8001090540751Burnos skalavimo skystis ORAL-B 3D[500
3014260090616Burnos skalavimo skystis ORAL-B[500ml
3014260090531Burnos skalavimo skystis ORAL-B[500ml
3014260104306Dantų šepetėlis ORAL-B Charcoal UltraThin, 40XS 1vnt
3014260104276Dantų šepetėlis ORAL-B Charcoal Pro-Expert, 35M 1vnt
5010622010795Vaik.dantų šepetėlis ORAL-B KIDS[3+m.
3014260281366Vaik.dantų šepetėlis ORAL-B BABY[0-2m.
3014260022709Dantų šep."ORAL-B 3DW 40 Medium"[2 vnt.
3014260022051Dant.šepet.ORAL-B Pro-Expert 40,MED.1+1
3014260017217Dantų šep."ORAL-B Complete 5Ways Clean"[
3014260010409Dantų šep."ORAL-B Luxe 3DW ProFlex"[Soft
3014260101985Dantų šepetėlis "Oral-B Gumline purify"
3014260096960Dantų šepet. ORAL-B (ULTRA THIN BLACK)
3014260098964Vaik.dantų šepetėlisORAL-B JUNIOR[6+
3014260099534Dantų šepetėlis ORAL-B MINI HEAD SILVER[
3014260102401Dantų šepetėlis ORAL-B PULSAR WHITENING[
8001090794673Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Original, 75ml
8001090794413Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Extra Fresh, 75ml
8001090803016Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Whitening, 75ml
8001090786494Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Extra Fresh, 75ml
8001090787019Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Original, 75ml
8001090786654Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Whitening, 75ml
4210201215295El.d.šep.gal.ORAL-B CrA BL.2v.
4210201217909El.d.šep.gal.ORAL-B CrA BL.4v.
4210201176534El.d.šep.gal.ORAL-B Sensitiv.2
4210201176688El.d.šep.gal.ORAL-B Sens.4v.LV
4210201850441El.d.šep.gal.ORAL-B,3DWhite,2v
4210201135081El.d.šep.gal.ORAL-B Cross A.2v
4210201154792El.d.šep.gal.ORAL-B Kids, 2v
4210201161196El.d.šep.gal.ORAL-B Kids, STAR
4210201245193El.d.šep.ORAL-B Vital Kids Fro
4210201244899El.d.šep.ORAL-B Vital Kids SW
4210201201083El.d.šep.ORAL-B Vital D100 W
4210201201106El.d.šep.ORAL-B Vital D100 B
4210201202356El.d.šep.ORAL-B PRO Junior 6+
4210201178378El.d.šep.ORAL-B PRO 500 Sens
4210201179092El.d.šep.ORAL-B PRO 2000
4210201177326El.d.šep.ORAL-B SMART 4000
4210201203797El.d.šep.ORAL-B SMART 6100S
4210201159605El.d.šep.ORAL-B PRO 8000
3014260218799Losj.po skut."Gillette Cool wave"[
3014260258313Losj.po sk."Gillette Arctic Ice Splash"[
3014260284329Balz.po skut."GILLETTE Sensitive"[75ml
7702018970261Balzam.po skut."GILLETTE Conditio"[100ml
7702018255610Balz. po skut."Gillette FUSION Progl."[
7702018018116Vienk.skust.VENUS 3, 3vnt
7702018069316Mot.vienk.skustuv."GILLETTE VENUS"[4+2
7702018426201Mot.vienk.skust GILLETTE VENUS simp[6vnt
7702018491544Vienk.skust.VENUS Sensitive,3vnt.            
7702018465675Mot.vienk.skust.GILLETTE VENUS SIMPLY3[4
7702018476046Mot.vienkart.skust.GILLETTE VENUS[6vnt.
7702018487158Vienk.skustuvai VENUS 3 SENSITIVE[6vnt.
7702018482740Vienk.skustuvai SIMPLY VENUS 2[5vnt.
7702018491209Vienkartiniai skustuvai Venus Extra Smooth Sensitive, 3vnt
7702018545964Vienkartiniai skustuvai Venus Hybrid, 9vnt
7702018849031Vienk.skust."GILLETTE Blue II"[5 vnt
3014260287030Vienk.skustuvai"Gillette II"[5vnt
3014260283254Vienk.skust"GILLETTE Blue IIPlus"[5vnt
7702018489978Vienk.vyr.skust."GILLETTE BLUE 3"[6+2
7702018490080Vyr. skustuvai GILLETTE BLUE 3 Sense
7702018531783Vienk.skust.GILLETTE BLUE3(FOOTBALL)[6+2
7702018477753Vienkartiniai skustuvai GILLETTE BLUE SI
7702018457342Vyr.vienk.skustuvai GILLETTE BLUE3[8vnt
7702018076130Vienkart.skust."BLUE III Pride"[3vnt
7702018536320Vienkartiniai skustuvai Gillette BLUE 3 Red 6+2 vnt.
3014260239060Skut.peiliukai"GILLETTE Rubie Platin"[5v
3014260214678Skut.putos"GILLETTE Sensitive"[250ml
7702018360451Skut.putos GILLETTE FUSION(PROGLIDE)[250
7702018459803Skut.putos GILLETTE SERIES SENSITIVE[250
7702018493869Vyt.skut.putos GILLETTE SKINGUARD[250ml
7702018094455Sk.put.GILLETTE Sens.200+100ml                    
3014260223007Mot.skut.želė GILLETTE SATIN CARE[200ml
7702018012466Mot. skut. želė "Gillette satin apricot"
7702018399567Mot.skut.žėlė GILLETTE Satin Care[200ml
3014260214692Skut.želė"GILLETTE Series Sensitive"[
3014260220051Skut.želė"GILLETTE Series Moisturising"[
7702018837830Skutimosi želė GILLETTE MACH3[200ml
7702018088423Skut.želė"Gillette Mach3 Close&Smo."[200
7702018357871Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog" ocean
7702018357956Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog"active
7702018405114Vyr.skut.želė GILLETTE SERIES PURE[200ml
7702018465156Skut.želė GILLETTE FUSION 5 MOISTURIZING
7702018464715Skut.želė GILLETTE FUSION 5 SENSITIVE[
7702018464876Skut.želė GILLETTE FUSION ULTRA[75ml
7702018457786Skutimosi želė GILLETTE SENSITIVE[200ml
7702018493845Vyr.skut.gelis GILLETTE SKINGUARD[200ml
3014260262709Skust.galv.VENUS Smooth, 4 vnt
7702018886364Skust.galv.VENUS Breeze, 4vnt.                    
7702018955527Sk.gal.VENUS Extra Smooth,4vnt
7702018401208Skust.galv.VENUS SWIRL, 4 vnt.
7702018363568Skust.galv.VENUS Breeze SPA,4v
7702018352883Skust.g.VENUS Sensitive 4vnt
7702018365067Skust.galv.VENUS Smooth, 8vnt.
7702018037186Skust.galv."Gillete Blue III"[3vnt
3014260239633Skust.galvutes"GILLETTE MACH 3"[4vnt
3014260251970Skust.galvutės"GILLETTE MACH 3"[2vnt
7702018867011Skust.galvutės"GILLETTE Fusion"[2 vnt
7702018866984Skust.galvutės"GILLETTE Fusion"[4 vnt
7702018867219Skust.galvutės"GILLETTE Fusion Power"[4v
7702018867059Skut.galv. GILLETTE FUSION[8vnt
3014260239640Skustuvo galvutės GILLETTE MACH 3 [8vnT
7702018085897Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[2vnt
7702018085514Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt
7702018085576Skust.galv."Gillette FUSION Progl."[4vnt
7702018085545Skustuvo galvutės Gillette FUSION Proglide 8 vnt.
7702018416370Skust.galv. GILLETTE MACH3 Turbo, 4vnt.
7702018412426Vyr.skut.galv.GILLETTE FUSION(PROSHIELD4
7702018462001Skust.galvutės GILLETTE MACH3 START[4vnt
7702018486465Vyr.skut.galv. GILLETTE SKINGUARD[4vnt
3014260262693Mot.skustuvas"GILLETTE Venus"[2 galv
7702018886166Mot.skustuvas"Gillette Venus Breeze"[2
7702018487202Mot.skust."Gillette VENUS Embrace"[1vnt
7702018400997Mot.skustuvas GILLETTE VENUS Swirl[
7702018451753Mot.sist.skustuvas GILLETTE Venus
7702018491148Skustuvas VENUS Extra Smooth Sensitive, 1up
7702018540563Skustuvo galvutės Gillette Mach3 Turbo UCL 3vnt + skustuvas
7702018347810Vyr.sist.skustuvas GILLETTE Blue III
7702018020676Skustuvas"GILLETTE Mach3"[2gal.
7702018866946Skustuvas"GILLETTE Fusion"[2 galv.
7702018390816Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX" 2gal.
7702018425297Vyr.skustuvas GILLETTE MACH3 H+4
7702018390786Vyr.Skustuvas "GILLETTE PROG FLEX" 1gal.
7702018396825Sk.galv.Gillette PROGL.FLEX 4+sk.kotel.           
7702018426348Skustuvas GILLETTE MACH3 Turbo, 2galv.
7702018412631Vyr.sist.skustuvas GILLETTE(PROSHIELD)[1
7702018464005Skustuvas GILLETTE MACH3 START 1UP[2gal.
7702018486342Vyr.skustuvas GILLETTE SKINGUARD[2vnt
7702018485321Skustuvas GILLETTE Fusion 1up + 2 galvutės
7702018514229Skustuvas GILLETTE MACH3 Turbo 3D
5000174440256Losjonas po skutimosi OLD SPICE White Water, 100 ml
5011321772335Losjonas po skutimosi OLD SPICE Original, 100 ml
8001090556813Losjonas po skutimosi OLD SPICE Bearglove, 100 ml
4015600863067Rutulinis dezodorantas OLD SPICE WhiteWater, 50 ml
4015600294915Rutulinis dezodorantas OLD SPICE Wolfthorn, 50 ml
8001841284118Rutulinis dezodorantas OLD SPICE Citron, 50 ml
4771459060551Dezodorantas OLD SPICE Wolfthorn, 150 ml
4771459060636Dezodorantas OLD SPICE White Water, 150 ml
4771459060643Dezodorantas OLD SPICE Citron, 150 ml
4771459060650Dezodorantas OLD SPICE Timber, 150 ml
8001090595157Dezodorantas antiperspirantas OLD SPICE Bearglove, 150 ml
8001090962867Purškiamas Dezodorantas OLD SPICE Captain, 150 ml
8001090962799Purškiamas Dezodorantas OLD SPICE Roamer, 150 ml
8001841282114Purškiamas dezodorantas OLD SPICE Rock, 150ml
8001841282473Purškiamas dezodorantas OLD SPICE Deep Sea, 150ml
8001841283760Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Rock, 50 ml
8001841283906Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Deep Sea, 50 ml
4084500019195Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Wolfthorn, 50 ml
4015600862640Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Bearglove, 50 ml
4084500490543Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Original, 50 ml
4084500490581Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE WhiteWater, 50 ml
4084500940383Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Citron, 50 ml
4084500940444Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Timber, 50 ml
8001090660336Pieštukinis dezodorantas antiperspiranta OLD SPICE Bearglove, 50 ml
8001090970459Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Captain, 50 ml
8001090970541Pieštukinis dezodorantas OLD SPICE Roamer, 50 ml
4084500497894Tualetinis vanduo OLD SPICE Original, 100 ml
8001841326153Dušo gelis OLD SPICE Deep Sea, 400ml
8001841326207Dušo gelis OLD SPICE  Rock, 400ml
4084500979437Dušo gelis OLD SPICE Bearglove, 250 ml
4084500978911Dušo gelis OLD SPICE Whitewater, 400 ml
4084500978973Dušo gelis OLD SPICE Wolf Thorn, 400 ml
8001090533890Dušo gelis OLD SPICE Citron, 400 ml
8001090533920Dušo gelis OLD SPICE Timber, 400 ml
8001090965615Dušo gelis OLD SPICE Captain, 400 ml
8001090965561Dušo gelis OLD SPICE Roamer, 400 ml
5000174999839Moteriškas kreminis antiperspirantas SECRET Delicate, 40ml
5000174244823Moteriškas kreminis antiperspirantas SECRET Natural, 40ml
8001841589510Moteriškas kreminis antiperspirantas SECRET Rose Water 40ml
5011321413764Moteriškas purškiamas dezodorantas SECRET Delicate 150ml
8001841596440Moteriškas purškiamas dezodorantas SECRET Rose Water 150ml
5000174655582Moteriškas pieštukinis antiperspirantas SECRET Delicate 40ml
8001841589480Moteriškas pieštukinis antiperspirantas SECRET Rose Water 40ml
4084500038882Tual.muilas SAFEGUARD ramunėlių [90g
4084500038790Tual.muilas SAFEGUARD alijošių [90g
4084500038943Tual.muilas SAFEGUARD klasikinis [90g
4084500922389Tualet.muilas SAFEGUARD PINK PUNCH[90g