Vaikams ir kūdikiams

2023 Gegužės 16 - 29 d.
Akcija vyksta: Maxima, Barbora

Pirkite, registruokitės ir laimėkite sauskelnių visiems metams!

Pirkite bent 1 Pampers Pants parduotuvėse Maxima arba Barboroje, registruokitės ir laimėkite Pampers sauskelnių metams!

Akcijos registracija baigėsi

Pirkite, registruokitės ir laimėkite sauskelnių visiems metams!
Laimėtojai
Taisyklės

„Pirkite „Pampers Pants“, registruokitės ir laimėkite sauskelnių metams“ žaidimo taisyklės ir rengimo sąlygos: 

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2. AKCIJOS VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vieta yra fizinės Maxima XX ir Maxima XXX parduotuvės vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo 2023 m. gegužės 16 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2023 m. gegužės 29 d. (paskutinė Akcijos diena).

4. AKCIJOS DALYVIAI
4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2023 05 16 iki  2023 05 29) fizinėse Maxima XX ir Maxima XXX parduotuvėse įsigiję bent 1 (vieną) iš akcijos produktų  (žr. priedą Nr. 1). 
4.2. Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti pirkimo kvito  numerį internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt.
4.3 Pirkimo kvitą ar išklotinę reikės pateikti atsiimant prizą.
5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Prizinis fondas:
• 3 „Pampers“ sauskelnių rinkiniai metams (vieną prizą sudaro 24 sauskelnių pakuotės. Sauskelnių dydžius laimėtojas pasirinks pats  iš pasiūlytų, tuo metu esančių tiekėjo sandėliuose, variantų.)

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą. 
6.2. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas bent po vieną iš akcijos produktų ir užregistruodamas pirkimo kvito numerį svetainėje www.geraspasirinkimas.lt.
6.3. Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką arba jo kopiją, ar išklotinę. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo kvito, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas. 
6.4. „Užsakovo“ ir „Prizų Koordinatorius“ darbuotojai ir jų šeimos nariai dalyvauti loterijoje negali.

7. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
7.1. Pasibaigus loterijai, 2023 m. gegužės 30 d. bus vykdomas vienas lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte. 
7.2. Laimėtojai bus paskelbti per 5 d. d. nuo lošimo datos. Lošime dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte. 
7.3. Lošimo metu remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 3 (trys) laimėtojai, kuriems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
8.1. Akcijos laimėtojų vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt per 5 darbo dienas po lošimo.
8.2. Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu. 

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo kvito numerį arba užsakymo numerį ir išklotinę.
9.2. Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
9.3. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus. 
9.4. Prizas į kitą prizą nekeičiamas.
9.5. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2023 m. birželio 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/6, Vilnius, el. paštas loterija@totem.lt.
10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
11. Duomenų apsauga
11.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas ieva.l@sanitex.eu. 
11.1 UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis: 
1. Vardas ir pavardė; 
2. El. pašto adresas; 
3. Telefono numeris; 
4. Miestas.
11.2. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime. 
11.3. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu  ieva.l@sanitex.eu  atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja. 
11.4. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:  
1. Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui; 
2. Žaidimo vykdymui;  
3. Žaidimo kokybės užtikrinimui; 
4. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui; 
5. Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui; 
6. Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui; 
7. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais. 
8. Žaidimo laimėtojų viešinimas socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram ir kita.

11.2 Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:  
1. Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą; 
2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui; 
3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui; 
4. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka
12. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu loterija@totem.lt

Priedas Nr. 1

Produkto linija

Barkodas

Prekės pavadinimas

PANTS PC

4015400687894

Saus.PAMPERS Prem Pants S3 28v

PANTS PC

4015400681212

Saus.PAMPERS Prem Pants S4 22v

PANTS PC

4015400681243

Saus.PAMPERS Prem Pants S5 20v

PANTS PC

8001090190543

Saus.PAMPERS Prem Pants S6 18v

PANTS PC

8001090759795

Saus.PAMPERS Prem Pants S3 48v

PANTS PC

8001090759832

Saus.PAMPERS Prem Pants S4 38v

PANTS PC

8001090759870

Saus.PAMPERS Prem Pants S5 34v

PANTS PC

8001090759917

Saus.PAMPERS Prem Pants S6 31v

PANTS PC

8001090759955

Pampers Premium Pants JPP S3 70

PANTS PC

8001090759993

Pampers Premium Pants JPP S4 58

PANTS PC

8001090760036

Pampers Premium Pants JPP S5 52

PANTS

8001090698346

Saus.PAMPERS Pants Splash,3d12

PANTS

8001090698384

Saus.PAMPERS Pants Splash,4d11

PANTS

8006540067710

Saus.PAMPERS Pants CP S3,29v

PANTS

8006540067741

Saus.PAMPERS Pants CP S4,25v

PANTS

8006540067772

Saus.PAMPERS Pants CP S5,22v

PANTS

8006540067802

Saus.PAMPERS Pants CP S6,19v

PANTS

8006540068663

Saus.PAMPERS Pants MXP S3, 56v

PANTS

8006540068755

Saus.PAMPERS Pants MXP S4, 48v

PANTS

8006540068960

Saus.PAMPERS Pants MXP S5, 42v

PANTS

8006540069028

Saus.PAMPERS Pants MXP S6, 36v

PANTS

8006540069233

Saus.PAMPERS Pants JP S3,62v

PANTS

8006540069264

Saus.PAMPERS Pants JP S4,52v

PANTS

8006540069295

Saus.PAMPERS Pants JP S4+,50vn

PANTS

8006540069325

Saus.PAMPERS Pants JP S5,48vnt

PANTS

8006540069356

Saus.PAMPERS Pants JP S6,44vnt

PANTS

8006540069387

Saus.PAMPERS Pants JP S7,38vnt

PANTS

8006540499382

Sausk-keln.PAMPERS PANTS JP8;32vnt

PANTS

8006540067833

Saus.PAMPERS Pants GPP S3, 86v

PANTS

8006540067864

Saus.PAMPERS Pants GPP S4, 72v

PANTS

8006540068496

Saus.PAMPERS Pants GPP S5, 66v

PANTS

8006540068526

Saus.PAMPERS Pants GPP S6, 60v

PANTS

8006540863572

Sauskelnės Pamper Pants GPP S4, 72pcs Paw Patrol

PANTS

8006540863619

Sauskelnės Pamper Pants GPP S5, 66pcs Paw Patrol

PANTS

8006540863657

Sauskelnės Pamper Pants GPP S6, 60pcs Paw Patrol

PANTS

8006540069448

Saus.PAMPERS Pants MP S4,108v

PANTS

8006540069509

Saus.PAMPERS Pants MP S5,96v

HARMONIE PANTS

8006540181461

Sauskelnės Pampers Harmonie Pants VP S6, 18pcs

HARMONIE PANTS

8006540181430

Sauskelnės Pampers Harmonie Pants VP S5, 20pcs

HARMONIE PANTS

8006540181409

Sauskelnės Pampers Harmonie Pants VP S4, 24pcs

NIGHT PANTS

8006540234679

Sauskelnės Pampers Night Pants VP S3 29pcs

NIGHT PANTS

8006540234709

Saus.PAMPERS NightPant VPS4,25

NIGHT PANTS

8006540234730

Saus.PAMPERS NightPant VPS5,22

NIGHT PANTS

8006540234761

Saus.PAMPERS NightPant VPS6,19