Moterims

2023 Sausio 19 - Vasario 22 d.
Akcija vyksta: Visos prekybos vietos nuo 2023 01 19 iki 2023 02 22

“Pirkite 2 Always produktus, registruokitės ir laimėkite x5 vnt. IPhone 14PRO“

Pirkite 2 Always produktus, registruokitės ir laimėkite x5 vnt. IPhone 14 PRO 256GB

Akcijos registracija baigėsi

“Pirkite 2 Always produktus, registruokitės ir laimėkite x5 vnt. IPhone 14PRO“
Laimėtojai

SVEIKINAME!!!

Pirmos žaidimo savaitės laimėtojas yra asmuo, turintis pirkimo kvitą: BRBX481000591722

Antros žaidimo savaitės laimėtojas yra asmuo, turintis pirkimo kvitą: 131/1300  

Trečios žaidimo savaitės laimėtojas yra asmuo, turintis pirkimo kvitą: 1124-0130-8900-0873

Ketvirtos žaidimo savaitės laimėtojas yra asmuo, turintis pirkimo kvitą: 4015400612469

Penktos žaidimo savaitės laimėtojas yra asmuo, turintis pirkimo kvitą: 20/2528

Taisyklės

“Pirkite 2 Always produktus, registruokitės ir laimėkite x5 vnt. IPhone 14 PRO 256GB“ žaidimo taisyklės ir rengimo sąlygos: 

1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1. Žaidimo užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Žaidimo prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2. ŽAIDIMO VIETA

2.1. Žaidimo vykdymo vieta yra  fizinės ir elektroninės parduotuvės vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. ŽAIDIMO TRUKMĖ

3.1. Žaidimo vyksta nuo 2023 m. sausio 19 d. (pirmoji Žaidimo diena) iki 2023 m. vasario 22 d. (paskutinė Žaidimo diena).

4. ŽAIDIMO DALYVIAI

4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo laikotarpiu (nuo 2023 01 19 iki  2023 02 22) fizinėse ir elektroninėse parduotuvėse įsigiję bent 2 (du) iš Žaidimo prekių Always (žr. priedą Nr. 1). 
4.2. Žaidime norintys dalyvauti asmenys, Žaidimo laikotarpiu turi užregistruoti pirkimo kvito  numerį internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt.
4.3 Pirkimo kvitą ar išklotinę reikės pateikti atsiimant prizą.

5. PRIZŲ FONDAS

5.1. Prizinis fondas:
5 vnt IPhone 14 PRO 256GB

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti bent du Žaidimo produktus. 
6.2. Vienas dalyvis gali dalyvauti Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas bent po du iš Žaidimo produktų ir užregistruodamas pirkimo kvito numerį svetainėje www.geraspasirinkimas.lt.
6.3. Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką arba jo kopiją ar išklotinę. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo kvito, kuris buvo užregistruotas perkant Žaidimo produktus, prizas nebus išduotas. 

7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1. Nuo 2023 m. sausio 26 d. iki  2023 m. vasario 22 d. kas savaitę bus vykdoma po 1 (vieną) lošimą (iš viso – penki lošimai), kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Žaidimo sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte. 
7.2. Jų metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 5 (penki) laimėtojai (po vieną kas savaitę), jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1. Žaidimo laimėtojų kvitų numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt per 5 darbo dienas po lošimo.
8.2. Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu. 

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Žaidimo Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo kvito numerį arba užsakymo numerį ir išklotinę.
9.2. Visiems laimėtojams prizai bus siunčiami Žaidimo Organizatoriaus sąskaita.
9.3. Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
9.4. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus. 
9.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
9.6. Žaidimo rengėjai neatsako už  Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2023 m. kovo 22 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Žaidimo Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/2, Vilnius, el. paštas loterija@totem.lt.
10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

11. DUOMENŲ APSAUGA

11.1 Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – Žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas neringa.ku@sanitex.eu. 
11.2 UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis: 
        Vardas ir pavardė; 
        El. pašto adresas; 
        Telefono numeris; 
        Miestas.
11.3 Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime. 
11.4 Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu neringa.ku@sanitex.eu savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja. 
11.5 Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:  
       Informacijos, susijusios su žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui; 
       Žaidimo vykdymui;  
       Žaidimo kokybės užtikrinimui; 
       Problemų, susijusių su Žaidimu vykdymu, sprendimui; 
       Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui; 
       Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui; 
       Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais. 
11.6 Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimo vykdymu:  

      Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą; 
      Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui; 
      Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui; 
      Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka

12. PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu loterija@totem.lt
Priedas Nr. 1

DALYVAUJANČIŲ PRODUKTŲ SĄRAŠAS:

Barkodas

Produkto pavadinimas

8001090361912

 Hig.įkl.ALWAYS Dail.to GO,20

8001090361998

Hig.įkl.ALWAYS to GO Fresh,20v

4015400213857

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive10

4015400552154

Hig.pak.ALWAYS U Sens.Night14v

4015400214120

Hig.pak.ALWAYS Sensitiv.US,8vn

4015400214038

Hig.pak.ALWAYS USP Sensit,16vn

4015400213932

Hig.pak.ALWAYS UNP Sensitive20

4015400343073

Hig.pak.ALWAYS Sensitive, 40v

4015400012306

Hig.pak.ALWAYS U Night, 7 vnt.

8001090460233

Hig.pak.ALWAYS USP, 8 vnt.

5997253515991

Hig.pak.ALWAYS UNP, 10 vnt.

4015400403807

Hig.pak.ALWAYS U Standard, 12v

4015400612469

Hig.pak.ALWAYS U Extr Night,12

4015400032328

Hig.pak.ALWAYS U Night, 14vnt.

4015400006756

Hig.pak.ALWAYS USP, 16 vnt.

4015400006770

Hig.pak.ALWAYS UNP, 20 vnt.

4015400612759

Hig.pak.ALWAYS U Stand.24 vnt

4015400489764

Hig.pak.ALWAYS U Night, 28vnt

4015400095132

Hig.pak.ALWAYS USP, 32 vnt.

8006540211380

Hig.pak.ALWAYS UNP, 40 vnt.

8006540093849

Hig. pak. ALWAYS Ultra Super Night 10vnt

8006540093764

Hig. Pak. Always Ultra Secure Night 24 vnt.

8001841733050

Hig. Pak. Always Ultra Secure Night 6 vnt.

8001090444875

Hig.pak.ALWAYS Platin.Nomal,8v

8001090444950

Hig.pak.ALWAYS PlatinSP, 7vnt

8001090445032

Hig.pak.ALWAYS PlatinNight, 6v

8001090445070

Hig.pak.ALWAYS Platin.Night,12

8001090444998

Hig.pak.ALWAYS Platin.Super,14

8001090444912

Hig.pak.ALWAYS Platin.Norm,16v

8001841449906

Hig.pak.ALWAYSPlatinSecureN 10

8001841913803

Higieniniai paketai ALWAYS Ultra Platinum Normal, 30vnt

8001841913841

Higieniniai paketai ALWAYS Ultra Platinum Super, 26vnt

8001841913919

Higieniniai paketai ALWAYS Ultra Platinum Night, 22vnt

4015400564652

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 30 vnt.

4015400743545

Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo,30v

8001090718464

Hig.įkl.ALWAYS Large, 26 vnt

4015400563747

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 60 vnt.

4015400565574

Hig.įkl.ALWAYS Normal Deo, 58v

4015400567585

Hig.įkl.ALWAYS NormalSoft&Cott

4015400564324

Hig.įkl.ALWAYS Large, 52 vnt

8006540199503

Hig.įkl.ALWAYS Large Deo, 46vn

4015400563846

Hig.įkl.ALWAYS Long PLUS,44v

4015400746812

Hig.įkl.ALWAYS Normal, 80 vnt.

4015400564454

Hig.įkl.ALWAYS Large, 68 vnt

8001841009612

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Long,

8001841009582

Hig.įkl.ALWAYS Discreet Normal

8006540200063

Hig.įkl.ALWAYS FlexiStyle,28v