Vaikams ir kūdikiams

2019 Birželio 27 - Liepos 24 d.
Akcija vyksta: RIMI

Pampers RIMI žaidimas 2019

Pirkite bent vieną pakuotę sauskelnių "Pampers" parduotuvėje RIMI ir laimėkite vieną iš trijų "Happy bubbles" kamuoliukų baseinų arba 100 eurų vertės Baby city/ Toy city dovanų kuponus!

Akcijos registracija baigėsi

Pampers RIMI žaidimas 2019
Laimėtojai

  Sveikiname!

"Happy bubbles" kamuoliukų baseinų laimėtojai:

Vilija Paškauskienė 339/845887

Diana Jozonė 268/954168

Auksė Buožienė 102/915879

"Baby city" dovanų kuponų laimėtojai:

Aistė Šarkanaitė 51/820854

Rasa Prenienė 64/122298

Marius Zeimys 151/1747063

Dalia Gudaitienė 120/771494

Loreta Kavaliauskienė 838/758975

 

 

 

Taisyklės

ŽAIDIMO „PIRK sauskelnes „Pampers“ IR LAIMĖK!“ TAISYKLĖS

 

 • Bendrosios taisyklės
  • Žaidimo „Pirk bent vieną pakuotę sauskelnių „Pampers“ ir laimėk!“ (toliau – Žaidimas) užsakovas ir prekių platintojas yra UAB „Sanitex“, toliau tekste – „Užsakovas“.
  • Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "TOTEM promo", toliau tekste – „Organizatorius“.
  • Žaidimas vyksta nuo 2019 m. lieps 15 d. iki rugpjūčio 14 d. (imtinai).
  • Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimo prizus, visose RIMI parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje, Žaidimo metu reikia pirkti bent vieną pakuotę sauskelnių „Pampers“ir registruotis užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Apie laimėjimą: Organizatorius dalyviui praneša telefonu tuo numeriu, kuriuo registravosi Žaidimo dalyvis, arba elektroniniu paštu, nurodytu registracijos anketoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Laimėtojai taip pat skelbiami svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Žaidime užregistruotus pirkimo čekius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir privaloma pateikti atsiimant prizus.
  • Informacija apie Žaidimą skelbiama interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt
  • Dalyvaudami Žaidime dalyviai sutinka, kad Žaidimo Užsakovai ir Organizatoriai tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
 • Žaidimo prizai
  • Prizai:
   •  „Happy Bubbles“ maxi kamuoliukų baseinas. Prizų fonde – 3 vnt. prizų.
   •  100 eurų vertės dovanų kuponas apsipirkimui “Baby city” arba “Toy city” parduotuvėse.
  • Prizų įteikimas laimėtojui įforminamas prizo įteikimo aktu.
  • Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  • Už prizų įteikimą ir šių taisyklių laikymąsi įteikiant prizus atsakingas Organizatorius UAB ,,Totem promo“.
 • Žaidimo eiga
  • Asmenys, įsigiję bet bent vieną pakuotę sauskelnių „Pampers“  RIMI parduotuvėse Žaidimo laikotarpiu, teisingai užsiregistravę tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir išsaugoję pirkimo čekį, turi galimybę laimėti Žaidimo prizus..  
  • Registracijai tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt reikia užpildyti anketą. Teisingai užpildžius anketą, ekrane pasirodo sėkmingą registraciją patvirtinantis pranešimas.
  • Registruotis Žaidimui galima nuo 2019 m. birželio 27 d. iki 2019 m. liepos 24 d. (imtinai).
  • Užregistruotas sauskelnių „Pampers“ pirkimo čekis dalyvauja loterijoje vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius neatsako ir pretenzijų nepriima, jei užsiregistruoti nepavyksta dėl registracijos tvarkos nesilaikymo.
  • Prizų laimėtojai skelbiami per 3 dienas nuo Žaidimo pabaigos tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt ir informuojami asmeniškai: elektroniniu laišku arba registracijos formoje nurodytu telefonu. Jei laimėtojas neturi laimėjimą patvirtinančio Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, Žaidimo Organizatorius atsitiktinės atrankos būdu atrenka kitą prizo laimėtoją.
  • Organizatorius turi teisę viešai svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt skelbti laimėtojų vardus ir pavardes.
 • Žaidimo sąlygos
  • Dalyvaudami Žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  • Vieną  pirkimo čekį su Žaidime dalyvaujančiu produktu „Pampers“ galima užregistruoti tik vieną kartą.
  • Žaidimo Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
  • Žaidime negali dalyvauti UAB „SANITEX“ ir UAB „Totem promo“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 • Prizų įteikimas
  • Apie laimėjimą visi laimėtojai bus informuojami registracijos anketose nurodytais el. pašto adresais arba nurodytu telefonu.
  • Prizus galima atsiimti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 15 dienos.
  • Laimėtas prizas ne Vilniaus mieste bus pristatomas tiesiai laimėtojui į namus. Prieš pristatant prizus laimėtojas privalo atsiųsti geros kokybės ( aiškiai matomas čekio numeris, data, parduotuvės pavadinimas ir pirktas Žaidime dalyvaujantis produktas) čekio kopiją el. paštu loterija@totem.lt.
  • Kurjerio pristatymo paslaugų išlaidas padengia Žaidimo Organizatorius.
  • Vilniuje gyvenantys dalyviai atsiimti prizus gali atvykę adresu Subačiaus g. 23, Vilnius darbo dienomis nuo 10:00 iki 16:00. Atsiimant prizus privaloma pateikti laimėjimą įrodantį čekį. Čekis bus grąžinamas atgal laimėtojui.
  • Jeigu laimėtojas, atvykęs atsiimti prizo, negali pateikti Žaidimo taisykles atitinkančio pirkimo čekio, arba jei kyla įtarimų dėl jo tikrumo, prizas laimėtojui neatiduodamas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.
  • Visi prizų perdavimai įforminami prizo įteikimo aktu.
  • Laimėti ir neatsiimti prizai perduodami Žaidimo Užsakovui.
 • Duomenų apsauga
  •  Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas jone.m@sanitex.eu.
  • UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
   • Vardas ir pavardė;
   • Asmens kodas (kadangi prizų vertė didesnė nei 150 Eur.);
   • El. pašto adresas;
   • Telefono numeris;
  • Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  • Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.protingaspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu jone.m@sanitex.eu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
   • informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
   • Žaidimo vykdymui;
   • Žaidimo kokybės užtikrinimui;
   • problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui;
   • prizų Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
   • mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui;
   • kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  • Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
   • Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
   • Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui;
   • Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
   • kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
  •  Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po Žaidimo pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už Žaidimo prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po Žaidimo pabaigos.
  • Žaidimo dalyvis turi teisę kreiptis į Žaidimo organizatorių elektroniniu paštu jone.m@sanitex.eu ir prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas Žaidime, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  • Jeigu Žaidimo dalyvis mano, kad vykdant šį Žaidimą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:   

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

             El. paštas ada@ada.lt

Dalyvaujančių produktų sąrašas:

Barkodas

Produkto pavadinimas

8001090950499

Saus.PAMPERS VP+1 dydis, 43vn

8001090910127

Saus.PAMPERS VP+ 2dyd, 43vnt.

8001090950574

Saus.PAMPERS VP+ 2 dydis, 76vn

8001090950659

Saus.PAMPERS VP+ 3 dydis, 66vnt

8001090950819

Saus.PAMPERS VP+ 4 dydis, 58vn

8001090950970

Saus.PAMPERS VP+ 4+ dydis, 53v

8001090951137

Saus.PAMPERS VP+5 dydis 51vnt                    

8001090949370

Sau. PAMPERS GP 2 dydis 100vn

4015400681212

Saus.PAMPERS Prem.Pants4d 22vn

4015400681243

Saus.PAMPERS Prem,Pants5d,20vn

8001090759795

Saus.PAMPERS Prem Pants S3 48vnt                  

8001090759832

Saus.PAMPERS Prem Pants S4 38vnt                  

8001090759870

Saus.PAMPERS Prem Pants S5 34vnt                   

8001090759917

Saus.PAMPERS Prem Pants S6 31vnt                  

4015400703983

Saus.PAMPERS Pants CP 3dyd,26v

4015400672647

Saus.PAMPERS Pants CP 4d,24v

4015400672685

Saus.PAMPERS Pants CP 5d,22v

4015400673378

Saus.PAMPERS Pants CP 6d,19v

4015400682882

Saus.PAMPERS Pants JP 3d,60v

4015400672869

Saus.PAMPERS Pants JP 4d,52v

4015400672906

Saus.PAMPERS Pants JP 5d,48vnt

4015400674023

Saus.PAMPERS Pants JP,6d,44vnt

4015400697534

Saus.PAMPERS Pants MB,4d,104v

4015400697541

Saus.PAMPERS Pants  MB,5d,96v

4015400697558

Saus.PAMPERS Pants MB,6d,88v

8001090698346

Saus.PAMPERS Pants Splash,3d12                   

8001090698384

Saus.PAMPERS Pants Splash,4d11                   

8001090728951

Saus.PAMPERS Pants Splash,5d10                   

8001090694577

Diapers PAMPERS Pants GP,3d.72vnt

8001090694638

Diapers PAMPERS Pants GP,4d.62vnt

8001090994615

Diapers PAMPERS Pants GP,5d.56vnt

8001841104614

Saus.PAMPERS Premium SP S1, 26vnt

8001841104652

Saus.PAMPERS Premium SP S2, 23vnt

8001841104836

Saus.PAMPERS Premium VP S1, 78vnt

8001841104874

Saus.PAMPERS Premium VP S2, 68vnt

4015400274780

Saus.PAMPERS Prem,3dydis,60vnt

4015400278818

Saus.PAMPERS Prem,4dydis,52vnt

4015400278870

Saus.PAMPERS Prem,5dydis,44vnt

4015400686101

Serv.PAMPERS New baby Sen. 54v

4015400636830

Serv.PAMPERS Nat.Clean, 64vnt

4015400439110

Serv.PAMPERS Fresh Clean,64vnt                   

4015400636649

Serv.PAMPERS Sensitive, 56vnt

4015400636670

Serv.PAMPERS Sensitive,2x56vnt

4015400439202

Serv.PAMPERS Fresh Clean,2x64v

4015400622079

Serv.PAMPERS Sensitive,4x56vnt

4015400622734

Serv.PAMPERS Fresh Clean,4x64v