Namų priežiūrai

2016 Lapkričio 28 - Gruodžio 25 d.
Akcija vyksta: IKI

Palikite namų ruošą mums!

Pirkite ARIEL, LENOR, BONUX, FAIRY, AMBI PUR  prekių, registruokitės ir laimėkite net 4 skalbimo mašinas WHIRPOOL bei skalbimo priemonių visiems metams!

Palikite namų ruošą mums!
Laimėtojai

Sveikiname žaidimo „Palikite namų ruošą mums!“ laimėtojus!

Skalbimo mašiną „Whirlpool WWDC 9614“ ir skalbimo priemonių rinkinį laimėjo:

1. Valda Kostenko (kvito Nr. 27/263171)

2. Terese Andruliene (kvito Nr. 365/25575 #0001)

3. Vilma Snureviciute (kvito Nr. 424/763729#0005)

4. Irutė Vasiliauskienė (kvito Nr. 271/80723)

Su visais laimėtojais bus susisiekta asmeniškai, registracijos metu nurodytu telefono numeriu.

Taisyklės

Akcijos „Palikite namų ruošą mums!“ taisyklės:

 • AKCIJOS ORGANIZATORIUS
  • Akcijos „Palikite namų ruošą mums!“, toliau tekste „Akcija“, organizatorius yra UAB „VEXILLUM“, įmonės kodas 125568314, įsikūrusi adresu M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilniuje, toliau tekste „Organizatorius“.
 • AKCIJOS VIETA IR PERIODAS
  • Akcija vyksta nuo 2016 m. lapkričio 28 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2016 m. gruodžio 25 d. (paskutinė registracijos diena).
  • Akcija vyksta Lietuvos teritorijoje esančiose parduotuvėse „IKI“ ir „IKI Express“ (UAB „Palink“, toliau tekste – „IKI“), kuriose prekiaujama Akcijos produktais.
 • AKCIJOS DALYVIAI
  • Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos metu įsigiję bent 1 (vieną) „Ariel“, „Bonux“, „Lenor“, „Ambi Pur“, „Fairy“ prekės ženklais pažymėtą produktą parduotuvėse „IKI“ ir užsiregistravę Akcijai šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu. 
  • Akcijoje negali dalyvauti UAB „Vexillum“, UAB „Sanitex“ ir UAB „Palink“ darbuotojai bei jų šeimų nariai. 
 • AKCIJOS PRIZŲ FONDAS
  • 4 prizų rinkiniai: „Whirlpool WWDC 9614“ skalbimo mašina ir skalbimo priemonių rinkinys visiems metams, kurį sudaro:
 • 4015400846819 Želinės skalbimo kapsulės „ARIEL“ Mountain spring, 30 skalbimų – 2 vnt;
 • 4015400846857 Želinės skalbimo kapsulės „ARIEL“ Color, 30 skalbimų – 2 vnt;
 • 8001090207135 Minkštiklis LENOR Spring, 1900ml – 3 vnt’;
 • 4084500962866 Lenor Unstoppables Fresh kvapiosios granulės, 275g – 5 vnt. 
 • DALYVAVIMO SĄLYGOS
  • Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu (nuo lapkričio 28 d. iki 2016 m. gruodžio 25 d.) įsigyti bent vieną Ariel, Bonux, Lenor, Ambi Pur, Fairy prekės ženklu pažymėtą produktą parduotuvėse „IKI“.
  • Asmenys, įsigiję bent vieną Akcijos produktą, parduodamą „IKI“ parduotuvėse, turi nemokamai registruoti kasos kvito numerį interneto svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt, nurodydami šiuos duomenis:
 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Kasos kvito Nr.;
 • Telefoną.
  • Užsiregistravęs Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.
  • Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Akcijos dalyvių sąrašo.
  • Vienas dalyvis gali registruotis Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent vieną Akcijos produktą, parduodamą „IKI“ parduotuvėse ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito numerį – tai padidina šansus laimėti.  
  • Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų numeriai dalyvaus Akcijoje. Pakartotinai registruojami pirkinio kvitų numeriai Akcijoje nedalyvaus – jie bus panaikinti.   
  • Visos Akcijos metu vienas užregistruotas kvito numeris gali laimėti tik 1 (vieną) prizą. 
  • Pirkinio kvitą būtina išsaugoti iki Akcijos pabaigos, jį reikės pateikti atsiimant prizą. 
  • Pirkinio kvite turi aiškiai matytis pirkimo kvito numeris, kuris turi atitikti registruotą lošime ištrauktą pirkinio kvito numerį, pirkimo kvito data ir Akcijos prekių, įsigytų Akcijos laikotarpiu „IKI“ parduotuvėse, pavadinimai.   
  • Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Akcijos metu atlikta laiminga registracija, prizas nebus išduotas. 
  • Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami marketingo tikslais ir suteikti Akcijos Organizatoriui. Visa asmeninė  informacija yra laikoma visiškai konfidencialia. Akcijos dalyvių pateikta su dalyvavimu Akcijoje susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.  
 • LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
  • Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, kompiuterinių programų pagalba.
  • Pasibaigus Akcijai, gruodžio 27 dieną, bus įvykdytas 1 lošimas, kurio metu bus nustatyti prizų laimėtojai.
  • Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt per 5 (penkias) darbo dienas po lošimo.
 • PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  • Su visais laimėtojais bus susisiekta asmeniškai, registracijos metu nurodytu telefono numeriu.
  • Norintys gauti prizą laimėtojai turi iki 2017 m. sausio 10 d. pateikti Akcijos Organizatoriui laimingojo pirkinio kvito ir asmens tapatybės dokumento kopiją.
  • Laimėtojai, kurie nepateiks prizui atsiimti reikalingų dokumentų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Akcijos Organizatoriaus nuosavybe.
  • Jei Akcijos laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.
  • Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  • Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.   
  • Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.   
 • ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
  • Organizatorius neatsako už prizų išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.
  • Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamos Akcijos vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
  • Organizatorius pasilieka teisę keisti Akcijos taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.protingaspasirinkimas.lt.
 • AKCIJOS DALYVIO IŠLAIDOS
  • Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bent vieną „IKI“ parduotuvėse parduodamą „Ariel“, „Bonux“, „Lenor“, „Ambi Pur“, „Fairy“ prekės ženklu pažymėtą produktą. 
  • Registracija Akcijos svetainėje yra nemokama.
 • SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  • Visos Akcijos taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Akcijos dalyviams.
  • Akcijos dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Akcijos vykdymo iki 2017 01 17, pateikdami raštišką pareiškimą Organizatoriui: UAB „Vexillum“, M. K. Paco g. 4, Vilnius LT-10309. Telefonas pasiteiravimui: +370 5 2709 372.
  • Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. 
  • Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
 • PAPILDOMA INFORMACIJA
  • Papildoma informacija teikiama telefonu Tel.: +370 5 2709 372, +370 650 97 096.